Tutorial d’instal·lació del sistema operatiu Raspbian

Instal·lació del sistema operatiu Raspbian

Breu tutorial d’instal·lació del sistema operatiu Raspbian en una Raspberry Pi 3+ i a continuació insta·lar Home Assistant .

Material necesari

A continuació es mostra una descripció del manerial necesari per l’instal·lació de Raspbian. Convé resaltar que la grandaria de la targeta MicroSD es a criteri de cadascú, al mateix temps la carcasa i la font d’alimentació també són opcionals.

Preparació del material

Bàsicament, la targeta SD ha de tenir el format de FAT32 per poder continuar amb l’instal·lació del sistema operatiu Raspbian.
Des de el mateix Windows, podem formatar la targeta.

Instal·lació del Sistema operatiu

Un cop formatada utilitzarem l’aplicatiu Win32 Disk Imager ( convé recalcar que hi han altres maneres de insta·lar la imatge de Raspbian, tan mateix aquesta es una )  i carregarem la imatge que hem descarregat de la web oficial de Raspberry.

Un cop finalitzi ja podem col·locar la targeta a la Raspberry i arrencar-la-.

Comproveu també

actualitzar el robot STYJ02YM

Actualitzar robot STYJ02YM a la versió 3.5.3_0047

Som molts els que hem tingut problemes per actualitzar el robot STYJ02YM o més conegut …