Actualitzar robot STYJ02YM a la versió 3.5.3_0047

actualitzar el robot STYJ02YM
Som molts els que hem tingut problemes per actualitzar el robot STYJ02YM o més conegut com a Xiaomi Vacuum Mop Pro ( Viomi v2 Pro ) a la versió 3.5.3_0047.

Hi ha una altra manera d’actualitzar el robot STYJ02YM i és basa a modificar l’adreça IP del DNS on intenta descarregar l’actualització, però jo, personalment ho he intentat en nombroses ocasions i no m’ha funcionat.

Per actualitzar el nostre robot STYJ02YM, haurem de tenir accés per SSH a la seva shell. Si no tens accés, podeu seguir un mini tutorial que vaig realitzar en un post anterior ( Root Robot Aspirador Xiaomi STYJ02YM ).

Requisits

  • Robot Aspirador Xiaomi STYJ02YM
  • Client SSH
  • Accés a la shell del robot

Actualització del robot

Primer de tot assegureu-vos que teniu el robot a la base, carregat o carregant-se i connectat a la xarxa sense fils.

Connectem amb el nostre terminal o client ssh al robot de la següent manera

Ara, agafem el mòbil i obrim l’aplicació de MiHome i anem al robot i mirem si té alguna actualització. Veurem que te pendent l’actualització *_0047. NO li donem a actualitzar.

Anem al nostre terminal i verifiquem l’arxiu de configuració de les actualitzacions de la següent manera.

cd /mnt/UDISK
cat config/PackageInfoConfig.ini

Ens hi hauria d’aparèixer el següent:

[Upgarde_Config]
upgradeInstall=0
packageFlag=0
packageSize=0
remoteUrl=
packageMD5=
otaPackageVersion=
ramdiskSysMD5=
targetSysMD5=

Ara a l’aplicació del mòbil MiHome, li donem a actualitzar el robot a la versió *_0047, i tornem a verificar al terminal l’arxiu de configuració.

cat config/PackageInfoConfig.ini

Ara ens hi hauria d’aparèixer el següent:

[Upgarde_Config]

upgradeInstall=0
packageFlag=0
packageSize=0
remoteUrl=https://cdn.cnbj0.fds.api.mi-img.com/miio_fw/6b4f525a582876ddc13d376fee21d9e0_upd_viomi.vacuum.v7.bin?GalaxyAccessKeyId=5721718224520&Expires=159119
1344000&Signature=Y1OSsScYEarrCTx9ebhqb813emM=
packageMD5=6b4f525a582876ddc13d376fee21d9e0
otaPackageVersion=CRL200S-OTA
ramdiskSysMD5=
targetSysMD5=

Problablement ens apareixerà el document amb informació de l’actualització, no passa res, a casusa de els diferents intents d’actualització anteriors, a casusa d’això ens trigarà una mica més en actualitzar.

Observeu l ‘”https” al començament de l’URL d’actualització. El motiu pel qual l’actualització falla, és que no pot arribar a l’enllaç per SSL amb èxit, molt probablement per un error de la biblioteca SSL instal·lada al robot aspirador. Si executeu la comanda següent, veureu que el fitxer que intenta descarregar no té cap mida o falta completament:

root@TinaLinux:/mnt/UDISK# ls -l misc-upgrade/
-rw-r–r– 1 root root 0 Mar 31 01:35 CRL200S-OTA.tar.gz

El procés d’actualització torna a intentar la descàrrega unes quantes vegades abans que falli i llegeix el fitxer de configuració cada vegada que ho fa. El fitxer es pot descarregar mitjançant el protocol HTTP normal, sense el protocol SSL, així que anem a fer una petita modificació.

Des de el terminal executem el següent:

vi config/PackageInfoConfig.ini

Ara modifiquem el https per http i guardem el document de la següent manera:

:wq

Al cap d’una estona tornarà a realitzar el procés d’actualització, aquesta vegada per http en comptes de per https.

Podem supervisar que l’arxiu d’actualització, ara sí que rebem correctament, de la següent manera:

ls -l misc-upgrade/

Podrem observar que la mida de l’arxiu va augmentant.

Enllaços de descàrrega de les dues actualitzacions del Xiaomi STYJ02YM