Deshabilitar o habilitar Delve

Delve, és una opció d’Office 365 que permet descobrir i buscar contingut a Office 365. A priori només mostra contingut als que ja tenen accés, però mostra molta informació d’altres persones que han compartit encara que no sigui amb tu perquè la informació està duplicada.
A vegades dona la sensació que quan entres a Delve els adjunts dels teus correus que envies estan allà disponibles per qualsevol persona, quan no és així, però això pot causar molts problemes en algunes empreses, per això en aquest post comentaré com desactiva Delve dins de la teva organització.

  1. Anem al “Administración”
  2. “Centros de Administración” > “SharePoint”
  3. En el menú lateral seleccionem “Configuración” i ens fixem en la opció “Office Graph”.
  4. Seleccionem “No permitir el acceso a Office Graph” i acceptem, per guardar els canvis

En una estona Delve quedarà deshabilitat en tota l’organització.

Comproveu també

The certificate status could not be determined because the revocation check failed" quan no tens un proxy

The certificate status could not be determined because the revocation check failed

Problemes amb el certificat vàlid i un Exchange 2010 onPremise Per realitzar una federació del …